“สัตบรรณ” พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรสาคร