รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561