ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน


ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธาน ณ โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางกรมป่าไม้ได้มอบกล้าไม้เศรษฐกิจ กล้าไม้เกษตร และเมล็ดพันธุ์ไม้เกษตร พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการดำรงชีพ และเจลแอลกอฮอล์ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกไม้มีค่า และไม้เกษตรเพื่อจัดทำแปลงพืชอาหาร จัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน มีการจัดการเชื้อเพลิง กิจกรรมปล่อยปลา ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการฯ