ปม. ชวนเอกชน (RATCH) หนุนเสริม ราษฎร์-รัฐ ป้องกันไฟป่าในป่าชุมชน


ปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงเชิญ บริษัท ราช กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ 23 ในการนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร (คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้และเป็นการสนับสนุนตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณญานันต์) บรรยายให้แก่ผู้นำเครือข่ายใน หัวข้อโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนและผอ.ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ สจป.ที่10 (ราชบุรี) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านยางโทน ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี