ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้สวยงามในเมืองไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292-3 ต่อ 5618,5168