แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2563


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยาก […]


พิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 ณ วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 เพื่อสร้างองค์พระประธาน ประจำม […]