แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 สิงหาคม 2562


กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธาน พร้อ […]