2 laycools


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการประชุมหารือ ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดมีบัญชาท้ายห […]


“ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับกองทัพภาค 4 ฝ่ายปกครองเกาะสมุย นำกำลังบุกจับ 2 ขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเลบนเกาะแตน เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านกลุ่มเฟสบุ๊คและไลน์ ข้อมูลเชิงลึกพบ เคยถูกจับเมื่อเดือนเมษายน 2563 และเป็นกลุ่มขบวนการเดี่ยวกันกับที่เคยถูกอายัดไม้เทียนทะเลกว่า 90 ตอ”

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฏ.16 เกาะสมุย ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 พื้นที่เกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย ภายใต้การอำนวยการของพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และนายอรรถพล เจริญชันษา อธ […]


“ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร ทหาร ตำรวจ ปกครอง เข้าตรวจยึดพื้นที่ 436 ไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพลเมืองดีร้องเรียน พบนายทุนรายใหญ่บุกรุกพื้นที่ป่า กว้านซื้อที่ดินตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 จากชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ระบุเข้าข่ายผิดเงื่อนไข”

ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ โดยนายสมชาย ฉิมแย้ม บูรณาการหน่วยงานประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ […]


“ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร ทหาร ตำรวจ ปกครอง เข้าตรวจยึดพื้นที่ 436 ไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพลเมืองดีร้องเรียน พบนายทุนรายใหญ่บุกรุกพื้นที่ป่า กว้านซื้อที่ดินตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 จากชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ระบุเข้าข่ายผิดเงื่อนไข”

ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ โดยนายสมชาย ฉิมแย้ม บูรณาการหน่วยงานประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ […]


“ผู้อำนวยการสำนักป้องกันฯกรมป่าไม้ สั่งการชุดพยัคฆ์ไพร ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา พบยังมีไฟไหม้หลายจุด”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มอบหมายให้นายดุลยฤทธิ์ ฤทัยอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ขึ้นบินสำรวจสถานการไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ […]