ลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด,กิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ,พัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพ


วันที่ ๑๗ กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๗ (น้ำร้อน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดังนี้
๑.หน่วยฯได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.๕ บ้านซับน้อย ต.หนองย่างทอย และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)บ้านซับน้อยลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย. ๖๒-๑๕ ต.ค.๖๒ ในพื้นที่ ม.๕ บ้านซับน้อย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด
๒.เจ้าหน้าที่หน่วยฯ (บางส่วน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ของ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง เป็นประธาน
๓.เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ร่วมกันพัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพ ให้สะอาดดูดีพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *