ข่าว


ภารกิจให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไปในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการปฎิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ ในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไป ในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Advisory Mission) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบและร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและช […]


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ตรวจเยี่ยมแก้ปัญหาลิงรบกวนและเฝ้าระวังป้องกันฝูงลิงแสมบุกทำร้ายและกัดเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหว […]


ตรวจติดตามเตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว “พะเนินทุ่ง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มอบนโยบายและตรวจติดตามความพร้อมการเปิดท่องเที่ยวเขาพะเนินท […]


วันปิยมหาราช 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามท้องที่จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 อสทล. ทสม. ประชาชน และนักเรียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชา […]