ข่าว


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. 🌳ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายสุดใจ บุตรแตง ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นายชำนาญ สมบัตรนิมิตร ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรี ท้องที่อำเภอบ้านแหลม สะพานพระครูโสภิตวัชรกิจ วัดบางลำภู จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแ […]


ระดมเจ้าหน้าที่ ทส.ช่วยน้ำท่วมในท้องที่ จ.เพชรบุรี

🌳วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ ผอ.ศูนย์ฯ /หน.หน่วยงานภาคสนาม ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธีเปิด งานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี ณ ลายพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน 🌳โดยจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย แ […]


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทส.ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือน้ำท่วม และตรวจติดถามสถานการณ์น้ำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สจป.10 สาขาเพชรบุรี,สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ,สทช.3) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ณ เทศบาลเมืองชะอำ และร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในท้องที่ อ.ชะอำ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ชะอำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม),หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้ นายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บริเวณคลอง D9 และ แม่น้ำเพชรบุรี ท้องที่ อ.ท่ายาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อป้องกันและแก […]