ประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี จำนวน 180 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรุบรี จำนวน 180 กิโลเมตร


ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี จำนวน 180 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 180 กม. (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561