ประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี จำนวน 180 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรุบรี จำนวน 180 กิโลเมตร