แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 กันยายน 2562


ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกสัก ยางนา ตะเคียน” ของเครือหนังสือพิมพ์มติชน ณ วัดเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมต้อนรับ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกสัก ยางนา ตะเคียน” ของเครือหนังสือพิมพ์มติชน ณ วัดเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี […]