แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 กันยายน 2562


กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวนการสำนักฯ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วม “กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ” ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องม […]