แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2016


ร่วมงานรำลึกท่านสหัส บุญญาวัฒน์ ณ วัดไร่มะม่วงพระราชดำรัส ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น ผอ.ปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรีไปร่วมงานรำลึกท่านสหัส บุญญาวัฒน์ ณ วัดไร่มะม่วงพระราชดำรัส ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี


จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วันที่ 10 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น.สจป.10สาขาเพชรบุรี ได้ร่วมกับ สนง.ทสจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ บริเวณวนอุทยานเขานางพันธุรัต ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.สนง.ทสจ.เพชรบุรี เป็นประธาน