แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2016


ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

4 มิถุนายน 2559 นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่,นางเปรมพิมล พิมพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะRGM โดยร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จนท.สจป.10 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผอ.สำนักแผนฯ เป็นประธานพิธีเปิดแทน อธิบดีกรมป่าไม้