แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 มกราคม 2016


ทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม)

วันที่ 18 ม.ค. 59 ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนร่วมทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม) ณ สจป.10 สาขาเพชรบุรี