แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2016


ทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม)

วันที่ 18 ม.ค. 59 ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนร่วมทำบุญศาลพระภูมิและอาคารบ้านพัก (อาคารป่าไม้จังหวัดเดิม) ณ สจป.10 สาขาเพชรบุรี


ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ

วันที่ 6 ม.ค. 59 นายปรีชา  แสงเทียน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี พร้อมส่วนโครงการพระราชดำริ และหน.หน่วยป้องกันฯที่ พบ.1 (ยางชุม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดปฏิบัติตามโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)ชั้น 1 โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับท่าน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 4 ม.ค. 59 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการสำนักฯ10สาขาเพชรบุรึ ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับท่าน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี


จัดกิจกรรมครูป่าไม้ให้บริการประชาชนและแจกจ่ายกล้าไม้ ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 1 ม.ค. 59 นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน.ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี) เจ้าหน้าที่ สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และหน่วยฯ พบ.1 (ยางชุม) จัดกิจกรรมครูป่าไม้ให้บริการประชาชนและแจกจ่ายกล้าไม้ ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี