แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 ธันวาคม 2015


บำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนจัดการป่าชุม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และเจ้าหน้าที่สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ