แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 ธันวาคม 2015


ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้

  วันที่ 25 ธ.ค. 58 ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้ และร่วมอวยพรท่านอธิบดี,ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้