แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2015


บำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนจัดการป่าชุม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) และเจ้าหน้าที่สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้

  วันที่ 25 ธ.ค. 58 ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมป่าไม้ และร่วมอวยพรท่านอธิบดี,ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้