แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 กันยายน 2015


ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 29 ก.ย. 58 สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนโดยมี นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.ที่10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และได้ให้เกียรติมอบโล่แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2557 และผู้แทนเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2558 และมอบทุนการศึกษาาของกรมป่าไม้แก่บิดาของ ด.ญ.นวรรณ วัฒโน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี