แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2015


วันที่ 29 ก.ย. 58 สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนโดยมี นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สน.จทป.ที่10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และได้ให้เกียรติมอบโล่แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2557 และผู้แทนเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2558 และมอบทุนการศึกษาาของกรมป่าไม้แก่บิดาของ ด.ญ.นวรรณ วัฒโน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี  

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558


วันที่ 28ก.ย.58 ผอ.ส่วนส่งเสริมฯหัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนส่งเสริมฯเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯหัวหน้าหน่วยฯพบ.2 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับบริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ท้องที่บ้านเนินรัก ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เนื้อที่ 13-1-17 ไร่ รหัสแปลง 10/1พบ -013

ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ท้องที่บ้านเนินรัก ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี    วันที่ 20 ก.ย.58 ผอ.ส่วนส่งเสริมฯหัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนส่งเสริมฯจนท.ส่วนฯ หัวหน้าหน่วยฯพบ.1 (ยางชุม)จนท.หน่วยฯร่วมกับบริษัท DHL ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ท้องที่บ้านหนองสะแก ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รหัสแปลง 10/1 พบ-019 เนื้อที่ 19-0-47 ไร่

ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ท้องที่บ้านหนองสะแก ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


วันที่ 10-11 กันยายน 2558 นายภูษิต  พรหมมาณพ ผอ.ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สจด. ตรวจติดตามผลการถ่ายทอดและพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดย ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูล

ตรวจติดตามผลการถ่ายทอดและพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์