แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2015


ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

วันที่ 2 ก.ย.58 เวลา 09.30 น.ผอ.สน.จทป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)