ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับกรมป่าไม้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน


กองการอนุญาต…🙇‍♂️ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับกรมป่าไม้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA เพื่อพัฒนากรมป่าไม้ไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยคลิกตาม link ด้านล่างนี้ ขอบคุณค่ะ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/r8922z