รณรงค์กิจกรรมลอยกระทงปีพ.ศ.2562

” ร่วมรณรงค์กับกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสร้างขยะ และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม “ เพียงโพสต์ภาพถ่ายทาง Facebookหรือ Instragramพร้อมติดHASHTAG #มาด้วยกันลอยด้วยกัน #ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #คนไทยหัวใจสีเขียว #loykrathongwithdeqp ขอขอบคุณรูปภาพประชาสัมพันธ์จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562

เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของการให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไม้และของป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ตารางเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ตารางผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1 การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเ […]


พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. โดยผู้อำนวยการสำนักกรอนุญาต พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ราย ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว


“สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562”

สำนักการอนุญาต ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562” สำนักการอนุญาต ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2562 โดยร่วมกันรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต นายธรรมนูญ อัครพินท์