รณรงค์กิจกรรมลอยกระทงปีพ.ศ.2562

” ร่วมรณรงค์กับกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสร้างขยะ และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม “ เพียงโพสต์ภาพถ่ายทาง Facebookหรือ Instragramพร้อมติดHASHTAG #มาด้วยกันลอยด้วยกัน #ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #คนไทยหัวใจสีเขียว #loykrathongwithdeqp ขอขอบคุณรูปภาพประชาสัมพันธ์จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562

เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของการให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไม้และของป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ตารางเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ตารางผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1 การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเ […]