พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชนบ้านหนองทราย จังหวัดกำแพงเพชร


พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชนบ้านหนองทราย จังหวัดกำแพงเพชร

กรวยป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiifolia Vent.
วงศ์ : SALICACEAE
ชื่ออื่น : ค้อแลน (ชัยภูมิ) ก้วย (ภาคเหนือ) ตานเสี้ยน (พิษณุโลก)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 20 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบสีเทา สีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม แตกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ มีขนสีน้ำตาลแดงทั่วไป กิ่งอ่อนมีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลแดง มีน้ำยางสีขาวใส ส่วนเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเกือบขาว ต้นที่มีอายุมากโคนต้นมักมีพูพอน มีขนสั้นนุ่มตามเส้นกลางใบ
– ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 8 -16 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แหลมยาว หรือปลายมน โคนใบเบี้ยว รูปลิ่ม หรือมนด้านเดียว อีกด้านกว้างกลมหรือเกือบตัด แผ่นใบหนา ขอบใบจักซี่ฟันตื้นๆ
– ดอกสีเขียวอ่อน ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุกหลายดอกตามซอกใบ ใบประดับมีหลายใบ เกือบกลม กลีบเลี้ยงส่วนมากมี 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน กลีบรูปไข่ ด้านนอกมีขน กลีบยาว 2 -3 มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก
– ผลแบบแคปซูล ทรงรี ยาว 2.5 -3.5 เซนติเมตร เนื้อหนา สุกสีเหลือง แตกเป็น 3 ซีก เมล็ดมีหลายเมล็ด มีเยื่อหุ้มสีส้มอมแดง จักเป็นครุย
– นิเวศวิทยา : ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทั่วทุกภาค
– การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด
– การนำไปใช้ประโยชน์ : ด้านสมุนไพร ใบรสเมาเบื่อ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก แก้บาดแผลดอก รสเมา แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ เมล็ด รสเมาเบื่อ แก้ริดสีดวง ใช้เบื่อปลา ราก รสเมาขื่น แก้ท้องร่วง แก้ตับพิการ แก้พิษกาฬ แก้ผื่นคัน แก้ริดสีดวงต่างๆ มีรสเมาขื่น บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง วิธีการคือนำใบ ดอก ราก ของต้นกรวยป่า มาล้างน้ำให้สะอาด แล้วใส่น้ำ 3 ลิตร ต้มในน้ำเดือด แล้วนำน้ำมาดื่มสามารถแก้เมาเบื่อ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก แก้บาดแผลได้
เหตุผลในการคัดเลือกเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช : เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่ชุมชนมีความต้องการอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์
ป่าชุมชนบ้านหนองทราย จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจข้อมูลโดย ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)