แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 สิงหาคม 2016


พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลาง เพื่อนำไปสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

นายเสน่ห์ นนทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ […]


โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีนายมนต์สังข์ ภ […]