แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2018


ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยา […]


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และคณะผู้ติดตามโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่ว […]


โครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชน อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

นายสุขุม  มิตตัสสา ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (ศรีธาตุ) , หน่วยส่งเส […]


การจัดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบคัดเ […]


ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าอวยพร และ […]


ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

 นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และ นายจีรศักดิ์ ปุญญพิทักษ์ ป่าไม้จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยง […]


พิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

 นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุขุม มิตตัสสา ผอ […]


โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมคณะทำงานจัดฝึกอบรมรา […]