ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด


การออกพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ของผู้ขอรับกล้าไม้

วันที่ 5 ส.ค.59 นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.11(สฎ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ออกพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ของผู้ขอรับกล้าไม้จาก […]


ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.11(สามปาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สลุย เจ้าหน้าท […]


ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำจำนวน 3 จุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 5 ส.ค. 59 จนท.หน่วยฯ ชพ.4(วิสัย)สจป.ที่11(สุราษฎร์ธานี)ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และราษฎรในพื้นที่ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ร่วมกันสร้า […]


นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้มาตรวจราชการท้องที่จังหวัดระนอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้มาตรวจราชการท้องที่จังหวัดระนอง โดยได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ […]


เดินประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม2559 เวลา 9.00 น หน่วยฯสฎ.2(ห้วยมุด) สำนักฯ11(สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรม กับนายชุมพล สุขใส นายอำเภอเวียงสระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ […]


สร้างฝายประชารัฐ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ.11(คลองท่าไม้แดง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง,เขตรักษาพันธุ์ป่าคลองยัน ส่วนราชการอำเภอวิภาวดี […]


เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) เวลา 09.00 – 10.00 น. ร่วมกับอำเภอไชยา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ คณะครู-นักเรียน เดิน […]


ร่วมเดินรณรงค์ให้ไปร่วมลงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 59

วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. จนท.หน่วยป้องกันรักป่าที่ สฎ.17(ชัยบุรี) นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอชัยบุรี ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน ประชาชน พ่อค้า อง […]