แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กุมภาพันธ์ 2016


นายอดิศร สารวงศ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนท้องที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่1-4กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมา

ตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนจ.สุโขทัยและจ.เพชรบรูณ์