แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 มกราคม 2016


นายชาตรี รักษาแผนผอ.ส่วนโครงการพิเศษลงสำรวจพื้นที่ปลูกป่าบริเวณเขาพระยาเดินธงอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยคณะและตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนท้องที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

สำรวจพื้นที่ปลูกป่าบริเวณเข้าพระยาเดินธงอ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรีและตรวจติดตามผลการปลูกป่าฯโครงการปตท.สผ.ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน