เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540
 2. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
 3. ดำเนินการหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ เกี่ยวกับการบริการภารกิจต่างๆ ของกรมป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 thoughts on “เกี่ยวกับหน่วยงาน

 1. ธนวัฒน์

  มีเจ้าจากห้วยศาลา อ.ภูสิงห์จ.ศรีสะเกษ…บุกมาตรวจค้นไม้ชาวบ้านกระโดน อ.ภูสิงห์จ.ศรีสะเกษโดยไมมีหมายค้นแล้วขู่จะมายืดไม้ ..โดยไม้ดังกล่าวเป็นไม้ล้ม.ในที่..ศปก..มีโชนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย

 2. เตารีด

  บ้านผอ.0ป่าไม้ศรีสะเกษบ้านมีแต่ไม้ประดู่ปานวังอยู่หน้าที่ที่ว่าการอำเภอราสีสะไร
  แต่ทำไมไม้ประดู่ในหน่วยศก.2 ถึงพุหมดครับหรือเสื่อมสภาพครับ (ฝากไว้ให้คิด)
  #เอาแค่ความจริง น่อยครับ
  ขออณุญาติถามแบบครับอ้อมๆครับ
  #ผอ.0ศก.ไม่ต้องมีเอกสารชื้อขายไม้ท่อนหรือแปรรูปไม้ก็ได้ใช่ไมครับ
  #ขนไม้มาก็ใช้ต้องใช่แต่รถหลวง
  (ถามผู้ใหญ่บ้านได้ครับ)หรือ (ท่าน)
  ผอ.0 ศก. ทำได้ทุกอย่างใช่ไมครับท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น