สายด่วน Green Call 1310 กด 3

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี


 

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ