ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23(3)

มาตรา 23 (3) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร)

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ