แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 มกราคม 2023


วันที่ 14 มกราคม 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอุธร สุทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ การนำนวัตกรรมการป้องกันไฟป่ามาประยุกต์ใช้ การให้ความรู้พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวก […]

โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...