ntzforest


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาของจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาช้างป่า ที่ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ มาหากินบริเวณชุมชน ทำลายทรัพย์สิน และสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านเขามะกา หมู่ที่ 10 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีนายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม มีผู้แทน ทสจ.สระแก้ว หน.อช.ปางส […]

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาช้างป่าให้ชุมชนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันสืบชะตาสายน้ำพระปรง “พระปรงต้องรอด” ณ บริเวณสะพานปากน้ำหนองหอย บ้านหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนี่องจำนงค์ รองผู้ว่าการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย เครือข่าย ทสม.และประชาชน ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมร่องเรือลำน้ำพระปรง พิธ […]

สืบชะตาสายน้ำพระปรงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกที่ 2 เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายฉลอง ภักดี ที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำร้ายเสียชีวิต ที่บริเวณบ้านเขามันเทศ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ช้างป่าทำร้ายราษฎรวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในท้องที่ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2565วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดการประชุมโดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...