แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 ธันวาคม 2021


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอนันนต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี และนายศิริชัย จัดพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และห […]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ ...