แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 ธันวาคม 2021


ป่าไม้ฉะเชิงเทรา (ผอ.วิพากย์ เตชเบญจรงค์) ได้มอบหมายให้หน่วยฯ ฉช.6(นายาว) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ,ทสจ.ฉะเชิงเทรานายอำเภอสนามชัยเขต,สนง.อุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ,อบต.ท่ากระดาน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากโรงงาน มาทิ้งในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา -ผลการตรวจสอบปรากฏเป็นกากอุตสาหกรรม สารพิษจากโรงงาน ซึ่งมีการลักลอบนำมาทิ้งในพื้นที่มีเอกสาร สปก. ท่านรองผุ้ว่าฯ จึงสั่งการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี […]

ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากโรงงาน