แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2021


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอนันนต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี และนายศิริชัย จัดพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และห […]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ ...วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหว […]

รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตป่าไม้ฉะเชิงเทรา (ผอ.วิพากย์ เตชเบญจรงค์) ได้มอบหมายให้หน่วยฯ ฉช.6(นายาว) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ,ทสจ.ฉะเชิงเทรานายอำเภอสนามชัยเขต,สนง.อุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ,อบต.ท่ากระดาน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากโรงงาน มาทิ้งในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา -ผลการตรวจสอบปรากฏเป็นกากอุตสาหกรรม สารพิษจากโรงงาน ซึ่งมีการลักลอบนำมาทิ้งในพื้นที่มีเอกสาร สปก. ท่านรองผุ้ว่าฯ จึงสั่งการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี […]

ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากโรงงาน