แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 ตุลาคม 2020


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยมีนายเทียนชัย ตรีชิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ โดยในที่ประชุมได้สรุปรายงานถึงโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ 1.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 2.โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 3.การดำเนินงานตามโครงการคทช. 4.การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการใ […]

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ