แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2020


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2563โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน โดยมี นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมท่านผู้อำนวยการสำนักฯได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมชี้แนะในการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรรวดเร็ว ตามระเบียบและกฎหมา […]

ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2563วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี มอบหมายให้นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ท่านผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี คนใหม่ ทั้งนี้ท่านได้ให้เยี่ยมตามส่วนต่างๆ และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคนใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยมีนายเทียนชัย ตรีชิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ โดยในที่ประชุมได้สรุปรายงานถึงโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ 1.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 2.โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 3.การดำเนินงานตามโครงการคทช. 4.การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการใ […]

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ