คลินิกป่าชุมชน เยี่ยมเยือน เจ้าหน้าที่ภาคใต้

กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมชน เร่งเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดย นางนันทนา บุณยานันท์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) มอบหมายให้ นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม) เป็นผู้แทนประชุมให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ดังนี้

 

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายอนุพงษ์ เจียมจรัสศิลป์ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี, ศูนย์ป่าไม้ชุมพร และศูนย์ป่าไม้ระนอง เข้าร่วมการประชุม
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นางนันทนา บุณยานันท์ -ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยายด้วยตนเอง โดย นายไพโรจน์ นัครา – ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สจป. 13 (สงขลา), นายปลิว ชุมแดง –ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.13 สาขานราธิวาส และนายเอกภพ เพิ่มพูน – ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สงขลา, ศูนย์ป่าไม้สตูล, ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี, ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส, ศูนย์ป่าไม้ยะลา ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ โดย นายสมชาย นุชนานนท์เทพ (ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่) เป็นประธานในการประชุม นำเจ้าหน้าที่ สจป.12 สาขากระบี่, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กระบี่, ศูนย์ป่าไม้พังงา และศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งการอธิบดีกรมป่าไม้
  • วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) โดย นายชากรี รอดไฝ -ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน, ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช, ศูนย์ป่าไม้ตรัง และศูนย์ป่าไม้พัทลุง ร่วมการประชุม

คลินิกป่าชุมชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน