ไม่มีหมวดหมู่


กิจกรรม งานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่จะได้ร่วมกันปลูกป่า ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 26 พฤษภาคม 2564

ผู้ตรวจ ทส.และ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าฯ

วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08.00-09.00 น นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการ ทส. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฯ, นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรอง ผอ ศูนย์ฯ, นายเมธี กาญจนสุนทร นอภ.สีคิ้ว และผู้นำชุมชน ติดตามความก้าวหน้า"โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า" โดยมี นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ชี้แจงรายละเอียดและร่วมนำเข้ากิจกรรมปลูกป่าและจัดทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน (บางส่วน) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา