ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)