ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

1 2 3 4