การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ โดยมี นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในการปลูกพืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกคุกคามในพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และพื้นที่สถานีวนศาสตร์วิจัย ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตลอดจนการรายงานผลการประชุมและการศึกษาดูงาน ในระหว่างปี 2559-2562 ที่ผ่านมา