การตรวจติดตามงานและตรวจรับงานจ้าง

างพวงพรรณ หวังโพล้ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ได้ลงพื้นที่โครงการ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ.พังงาน เพื่อตรวจติดตามงานและตรวจรับงานจ้าง รวมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค