ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thไทย