สำนักการป่าไม้ต่างระเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา            “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักการป่าไม้ต่างระเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักการป่าไม้ต่างระเทศ นำโดย นายสภลท์  บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้นอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไ ...
การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

วันที่ 29 พย.2562 ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session ...
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวปรารถนา มีสินเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ ...
นักศึกษาทุน APFNet

นักศึกษาทุน APFNet

นักศึกษาทุน APFNet https://www.forest.go.th/foreign/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/195722.t ...
Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การสัมภาษณ์ในรายการ ...

เรื่องล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

โครงการความร่วมมือ

เว็บไซต์องค์กรที่ร่วมมือ

thไทย