ล่าสุด

รัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถ้อยแถลง (Statement) ในการประชุมรัฐภาคีองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (THE 27Th United Nations Forum on Climate change Conference of the Parties: UNFCCC) หรือ COP 27 ณ Conference Center เมือง Charm El Sheikh ประเทศอียิปต์ เมื่อเวลา 10.30 น. (15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

กิจกรรม

โซเซียลมีเดีย

ข่าวทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

สื่อมัลติมีเดีย

ตัวชี้วัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

Upcoming Events

thไทย